Hey, this photo is © Verhoogen

Foto’s gemaakt door Fotografie Jos Verhoogen kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat ons weten als je dit niet wilt. Bij bevalling, naakt en zwangerschapsfotografie vraag ik, steeds eerst toestemming.

Een fotoshoot heeft normaal plaats in de studio, tenzij anders vooraf afgesproken. Elke shoot bestaat uit drie delen, de voorbespreking, de sessie zelf en de viewing.

Bij de voorbespreking kijken we wat er kan en wat jullie wensen zijn, wat je mooi vindt en wat je denkt te bestellen. Het is een voordeel als je vooraf zelf weet wat je verlangt. Een muurdecoratie, een kijkdoos, een tijdloos album of een combinatie. Tijdens deze bespreking overlopen we ook wat je wil besteden. Ook kledingadvies en dergelijke komen dan aanbod.

De sessie of fotoshoot zelf loopt dan een stuk vlotter en dan kunnen we ons helemaal op het fotograferen concentreren. Hier is het jullie verhaal, herinnering die wordt vereeuwigd. Als fotograaf stuur ik je in de poses. Eigen inbreng is uitermate welkom. Na de fotoshoot ga ik aan de slag met de gemaakte beelden. Ik maak een selectie van de beste beelden en maak enkele voorbeelden van mogelijke bewerkingen en uitsnede.

Tijdens de viewing bekijken we deze selectie en geef ik aan welke beelden zicht het best lenen voor een uitvergroting. Ik begeleid je bij het samenstellen van een album of kijkbox. Na aflevering van de bestelling plaats ik de foto’s in een galerij en kan je ze nog delen met de familie of vrienden.

Online galerijen met watermerk blijven 4 weken zichtbaar en worden nadien of-line opgeslagen. Na betaling van de bestelling kunnen de aangekochte foto’s in lage resolutie met logo worden gedownload. Deze kunnen vrij worden gebruikt op sociale media.

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, bevatten een logo. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen. U kan deze wel delen tijdens de 4 weken zichtbaarheid.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de booking, blijft ongewijzigd .

De foto’s zijn onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Jos Verhoogen bewerkt alle foto’s in een persoonlijke stijl of een stijl afgesproken met de klant.

Bij verlies van foto’s ( digitaal besteld) of foto’s bijbestellen als de termijn is afgelopen zal Jos Verhoogen een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Foto’s blijven in het archief u kan deze ten alle tijden opvragen

Elke aankoop is bindend, de bestellingen worden afgewerkt na goedkeuring van de definitieve offerte en na betaling van het volledige bedrag door overschrijving. Factuur wordt meegeleverd bij afhalen van de bestelling.

Bij ziekte van de fotograaf zoek ik een vervanger met dezelfde stijl of indien mogelijk wordt de shoot verplaatst. Wanneer er geen vervanging of nieuwe datum wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald .

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering via mail.

De geleverde prestaties zijn diensten, ze worden sowieso vergoed. Als Master Qualified European Photographer zal ik in elke sessie deze kwaliteiten proberen te herhalen.

Reportage facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Elke digitale foto door Jos Verhoogen afgeleverd bevat een kleurprofiel. Fotograaf Jos Verhoogen is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Jos Verhoogen is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon.
Bij verlies van cadeaubonnen kan de fotograaf niet aansprakelijk gesteld worden.

FACTURATIE EN BETALINGEN

On line bestellingen kunnen direct betaald worden via PAYPAL account jos@verhoogen.be of door overschrijving op rekeningnummer BE09734318029057 of na toezending van factuur.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 14 dagen na factuurdatum

Na afloop betalingstermijn zijn zonder enige ingebrekestelling verschuldigd:
– een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.
– Een schadebeding van 10%

Niet of laattijdige betaling houdt Jos Verhoogen zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

UITVOERING OPDRACHT

Jos Verhoogen voert de opdracht uit in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de afspraken gemaakt bij de voorbespreking.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle foto’s zijn beschermt door auteursrecht
jos Verhoogen kan door overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De opdracht gever kan de beelden dan gebruiken zoals overeengekomen.
Jos Verhoogen behoudt ten alle tijden het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Leuven.

GDPR

Gegevensverwerking en opslag.

Wij gaan niet actief opzoek naar jouw gegevens we bewaren alleen adres gegevens zodat we jou kunnen bereiken indien nodig. We gebruiken deze alleen in communicatie, webmail bij promotie maximum 4 per jaar, of een direct mail naar jou toe. Als je deze communicatie liever niet krijgt kan je op eenvoudige vraag deze gegevens uit onze database laten verwijderen.

Ze worden nooit doorgegeven aan derden.